Visie Voor Verandering

 

Visie hebben is een noodzakelijke voorwaarde voor doelgerichte en opbouwende verandering.

Visie helder krijgen (expliciteren, extrapoleren, meerdere gebieden combineren) is een hele klus! 

Visiecoaching helpt u om de visie op uzelf, op uw organisatie en op de wereld waarin u leeft, helder te krijgen.

Dit vervolgens concretiseren in doelen stellen en keuzes maken. Om uiteindelijk doeltreffend in actie te komen .

 

Wat is visie? Volgens de Van Dale: De wijze waarop men zaken beoordeelt, beschouwt.

Synoniemen zijn: beschouwing, kijk, zienswijze.

In organisaties wordt met visie meestal toekomstvisie bedoeld.

Waar wil het bedrijf naar toe? Hoe wil het in de markt gepositioneerd zijn?

 

AuDe wil d.m.v. visiecoaching op een wat ‘hoger’ niveau naar visie kijken. Noem het filosofisch of spritueel.

Belangrijk is hierbij het element van zingeving en maatschappelijk betrokken c.q. verantwoord ondernemen.

Essentieel is het proces van vragen leren stellen in plaats van uit te gaan van een hoop onbewuste vooronderstellingen.

In dit proces gaandeweg zicht krijgen op deze aannames (paradigma’s) en ze eventueel bij te stellen.

 

Een aantal mogelijke vragen:

 

De eerste stap in visiecoaching is de stap naar achteren.

 

Dit is een noodzakelijke stap om het hele plaatje te kunnen zien.

Zoals een schilder regelmatig op afstand naar zijn werk moet kijken om te zien of het wel ‘goed’ is.

(Maar ook altijd weer naar het doek terug moet om die nieuwe penseelstreek te kunen zetten.)

 

In de praktijk zitten bestuurders vaak óf teveel op afstand, óf te dicht op de operationele activiteit van hun bedrijf.

Dat leidt vaak tot vervreemding. Vervreemding van de klant, van de wereld, of van de werkvloer. 

Met behulp van visiecoaching overstijg je die paradox, door de dialoog aan te gaan met jezelf én met de mensen op de werkvloer.

Door in beweging te komen in plaats van het ‘te weten’ en voor anderen te bepalen zonder daarvoor draagvlak te realiseren.

 

Pas na werkelijk zelfonderzoek en gedegen onderzoek naar wat er 'leeft' binnen de organisatie en in de wereld,

is het in de visie van AuDe zinnig om een toekomstvisie te ontwikkelen. Die haalbaar en aantrekkelijk is.

Wie zijn wij (als organisatie), wat willen wij (als organisatie), wat is ons doel (als organisatie).

Waarom visiecoaching?

Een visie wérkt als het een doorvoelde, doorleefde en doordachte visie is.

Een visie wérkt als deze visie in dialoog met de betrokkenen ontwikkeld is.

Een visie wérkt als alle medewerkers in een organisatie deze uit kunnen leggen.

 

Visiecoaching helpt u om de noodzakelijke 'stap naar achteren' te kunnen maken en de zaken op een rijtje te zetten.

 

Het is veel makkelijker om snelle en juiste beslissingen te nemen wanneer het helder is waar je voor staat en waar je naar toe wilt.

Zoals Willem van Oranje zei: "Voor de schipper die niet weet waarheen hij vaart, bestaat er geen gunstige wind!"

 

Visie: Een belangrijke voorwaarde om te kunnen slagen in een turbulent en dynamisch ondernemingsklimaat.


terug