Sapere Aude

Durf te denken! Immanuel Kant 1724 - 1804

"Van Verlichting is sprake wanneer de mens zich ontdoet van de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder leiding van een ander. Deze onmondigheid heeft men aan zichzelf te wijten, indien de oorzaak ervan niet gelegen is in gebrek aan verstandelijke vermogens, maar in een gebrek aan vastbeslotenheid en moed om zich ervan te bedienen zonder leiding van een ander. Sapere Aude! Heb de moed van je eigen verstand gebruik te maken! Is dus het devies van de verlichting."

Uit: Kant, Was ist Aufklärung? 

{klik hier voor volledige tekst}

 

terug