Het leiden van een organisatie is niet eenvoudig; “It can be lonely at the top”.

 

 

Soms is de wijze waarop je als directeur of leidinggevende op je plek bent gekomen omstreden of soms juist te ‘vanzelfsprekend’ zoals bijvoorbeeld bij familiebedrijven. Er is bijna altijd sprake van een ‘erfenis’, van een geschiedenis, van machtsspelletjes. In alle gevallen is je persoonlijkheid bepalend voor de je effectiviteit. 

 

In het managen van deze onderstromen gaat vaak zoveel energie zitten dat er te weinig aandacht is voor de toekomst. Of er is zoveel aandacht voor de toekomst (“Die kant gaan we op!”) dat de aansluiting met de medewerkers niet tot stand komt en daarmee het noodzakelijke commitment ontbreekt. Of je nu wil of niet, je raakt als leidinggevende uiteindelijk ook ingezogen in de identiteit van de organisatie. Gelukkig maar, want daarmee maak je onderdeel uit van de organisatie. De kunst is om hierin dynamisch te kunnen balanceren.De kunst is om tegelijkertijd 'boven' en 'binnen' uw organisatie te staan. Om te kunnen leiden en volgen.

 

Persoonlijke groei leidt tot persoonlijk meesterschap. De kunst van goed leiderschap is om de organisatie-identiteit te laten groeien tot een volwassen, excellerende organisatie, uw gezamenlijk 'meesterstuk'. AuDe werkt als gesprekspartner en katalysator bij dit groeiproces.

 

 

terug