Beantwoord de volgende vragen om te kijken of AuDe iets voor u zou kunnen betekenen:

 

 

Ik heb een leidinggevende en/of koersbepalende positie: ja     nee

Ik sta open voor een andere kijk op mijn werkelijkheid:      ja     nee

Ik wil gecommiteerde medewerkers die meedenken:         ja     nee

Ik kom ondanks drukte voldoende aan visievorming toe:    ja     nee

 

 

Klik hier voor de uitkomst: